5 Նոյեմբեր 2023

Նոյեմբեր 5, 2023թ. 12:17

Այսօրվա «թուրք» անունով ժողովրդի Tuk-üe, Tujue ժառանգական անունը և Մեծ Հայքի տարածաշրջանի Տորք-Թորգոմ- Թուրք-Հաբեթ անունների վերագրումը, փոխանակումն ու սեփականացումը այսօրվա «թուրքերի» կողմից Թուրք անվան մեկնաբանությունը կարիք ունի լրացուցիչ մասնագիտական պարզաբանումների և լրացումների։ «Թուրք» անունը այսօրվա «թուրքեր»ի էթնոսի և անվան հետ կապ չունի։ Այսօրվա «թուրք» անունով հանդես եկող էթնոտեսակների անվանումն առաջին անգամ գործածվել է 6-րդ դարի չինական տարեգրություններում՝ T’u-küe […]